otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Komentář biskupa Holuba: Solidarita v době pandemie

Komentář biskupa Holuba: Solidarita v době pandemie

Plzeňský biskup Tomáš Holub se v posledním dubnovém Komentáři týdne zamýšlí nad vztahem mezi solidaritou a koronavirovou pandemií.

Hlavní rubrika: Křesťanství, církev, společnost
Rubriky: Křesťanství, církev, společnost
Datum zveřejnění: 24. dubna 2021

Solidarita představuje výsostně křesťanské téma, které není možné opomíjet ani v kontextu šíření koronaviru, upozorňuje pro Radio Proglas plzeňský biskup: “Solidarita je touto krizí nasvícena mnohem ostřeji než v běžném životě. A stejně jako v případě jiných krizí, i zde se ukazují světlé a temnější okamžiky. V počátku koronavirové pandemie nás solidarita spojovala. Na druhou stranu se začaly objevovat nedostatky v okamžiku, kdy se solidarita pro nás měla stát něčím dlouhodobým; něčím, co mění náš styl života.”

V dubnovém Komentáři týdne dále Tomáš Holub vyjadřuje přesvědčení, že pokud vzájemnou podporu nebudeme vědomě vnášet do svých životů jako něco, co se chceme naučit, budou naše vzepětí solidarity s ostatními chvilková a navíc vždy provázená kocovinou z toho, že měla tak krátké trvání.

Celý text v audioverzi

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.