otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Modlitba z Ukrajinu, Evropu, svět

Modlitba z Ukrajinu, Evropu, svět

Modleme se za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině, Evropě a světu.

Hlavní rubrika: Křesťanství, církev, společnost
Rubriky: Křesťanství, církev, společnost
Datum zveřejnění: 30. října 2022

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

* Prosíme tě,
ať ruské vedení upustí od falešné touhy rozšiřovat svou říši.
* Prosíme Tě za mírové řešení situace,
ohrožující nejen Ukrajinu a Evropu, ale celý svět.
* Prosíme Tě za světové státníky,
aby stáli na straně dobra a našli sílu ke spravedlivým řešením.
* Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky:
Obejmi je ve své něžné náruči.
* Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,
nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.
------------------------------------------------

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,…
Blahoslavený Teodore Romžo, patrone Zakarpatské Ukrajiny,...
Svatý Ondřeji a další patroni Ukrajiny,…
Svatí Cyrile a Metoději, spolupatroni Evropy,…
Svatý Václave, patrone míru,…
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

                                                                  Amen.

(4/2022 MH)

Kdy se stávám věřícím?

Věřícím se člověk stává v okamžiku, kdy si všimne, že ho Bůh obdaroval.
Ten, kdo oslavuje Boha, si je vědom velkých Božích dobrodiní.

Benedikt Mohelník 

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.