otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Nám, nám, narodil se!

Nám, nám, narodil se!

Ježíš se narodil do židovské společnosti, která byla postavena na dodržování Tóry. To znamenalo mj. ukamenovat cizoložnici, vyhnat některé nemocné (nečisté) z domu, dát rozlukový list ženě, která se znelíbila manželovi, bezvýhradně poslouchat vykladače zákona.

Hlavní rubrika: Křesťanství, církev, společnost
Rubriky: Křesťanství, církev, společnost, Niterné
Datum zveřejnění: 23. prosince 2019

Ježíš představil svoji vizi Božího království, kam přednostně zve ty, kterým je odpírána lidská důstojnost a jsou odsunuti na okraj společnosti (ženy, děti). Ježíš sám sebe postavil nad Zákon. Jeho vztah k lidem a jeho způsob jednání jsou vzorem pro všechna další pokolení. Boží království „až do konce věků“ bude pronikat do lidské společnosti. K tomu si Ježíš vybral a stále vybírá své přátele, kterým opakuje: „To konejte na mou památku“.

Dvacáté první století představuje další výzvu pro Ježíšovy učedníky: aniž stačili prokvasit průmyslovou společnost, již stojí před společností digitální. Digitální společnost usiluje o ovládnutí člověka (stejně jak ty předešlé kultury), ale zcela novými prostředky. Masivně vylučuje lidi slabé, kteří nejsou schopni držet krok a přizpůsobit se novým nárokům.

K tomu nastupuje klimatická změna, která způsobí, že velká území planety zřejmě budou neobyvatelná. A Ježíš i nám říká: „Dejte jim jíst (a pít) vy.“

Jiří Šenkýř, vánoce 2019

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.