otec Martin Holík

Otec Martin Holík

O tom, co nás spojuje

O tom, co nás spojuje

Co nás spojuje anebo ne aneb Odstředivé síly jsou nejenom ve fyzice

Hlavní rubrika: Křesťanství, církev, společnost
Rubriky: Křesťanství, církev, společnost, Kniha, film, koncert, divadlo
Datum zveřejnění: 20. června 2014

Bude to slovo, jak se říká, do pranice. Proč? Protože je to občas potřeba. Protože se někdy trápíme důvodně a ku prospěchu lidských kvalit, mnohdy však nesprávně a zbytečně.
Oč běží: Do Proglasu dostáváme dopisy, ve kterých pisatelé popisují, jak do sebe zapadají předpovědi tajných spiknutí; přikládají fotografie z novin se zakroužkovanými objekty; odkazují nás na weby, kde se dá o tom, „jak to je doopravdy“, dočíst. Uvádějí jména lidí, kterým důvěřují, a „oni to taky říkají“! Jak je současný papež Antikrist, případně zatím nastrčený, a EU že je ďábelským dílem.

Proč si troufám něco tvrdit?

  • Protože se snažím nebát, usiluji o soulad s jedním přítelem ze země, které se kvůli němu říká Svatá zem;
  • protože přemýšlím o původu různých tvrzení.
  • Protože se modlím.

K věci: Je současná doba zběsile rychlá a taky hlučná? Ano, je.

Existuje ďábel? Věřím, že bezesporu ano! Non serviam! Nebudu sloužit

Jsou lidé ohrožováni koncentrovaným zlem? Ne víc než v jiných epochách.

Žijeme v nedostatku otevřených, přejících dober? Domnívám se, že ne!

Francouzský básník a myslitel Charles Péguy píše: Ale přece jen je zvláštní fakt, a je to jedna z největších známek Boží přítomnosti mezi námi, že je stále právě tolik mučedníků, kolik je třeba, právě tolik obětí, kolik je potřeba, aby svět kráčel vpřed. A že kati se unaví dřív než mučedníci…

Je František papežem falešným? Je emeritní Benedikt papežem posledním „řádným“, nyní se zamčenými ústy, a nachylují se proroctví o konci světa? Odpovídám: A kam by se prosím schoval Duch svatý a kam všichni bystří lidé od Svatého stolce, kteří to s Duchem svatým myslí dobře? Tedy - určitě ne! Tu hodinu nezná ani Syn, jen Otec. Natož lidé…

Hle, já jsem s vámi po všechny dny…

Jsou lidé schopni spojovat se ve zlém, pro bohatství, moc a slávu? No jakpak by ne?

A jsou síly dobra silnější než jakékoli zlo? Jistě! Nevěřit tomu znamená dualismus a také rezignaci na sílu Kristova zmrtvýchvstání.

Má se co nejvíc mluvit o všech zlech, aby lidé věděli? Dle mne nemá. Informovat, poučit, prozkoumat, sdělit? Ano. Ale klavírovat, útočit, bojovat, „naposledy varovat“, šikovat se? Ne!

A tak prosím: Přestaňme sledovat weby o varováních, katastrofách, proroctvích. Pojďme zpívat, modlit se a naslouchat dětem a vnukům. Potřebují nás. Buďme křestními a biřmovacími kmotry, volejme kněze k udělování znamení – svátostí, doprovázejme se v nemocech, navštěvujme lidi ve vězení, syťme bezdomovce…

Dříve možná platilo: Mistrovským tahem Zlého je, že jej lidé učinili hloupým čertem z pohádek, odveleli do říše bajek. Jestli se něco může Zlému dařit nyní, pak je to zaneprázdněnost křesťanů, kterou nastává nedostatek vykonávaného dobra, kterého je tolik zapotřebí! Co se děje? Někteří křesťané „nestíhají“ kvůli neuvěřitelnému ztrácení času s pitomostmi o konci světa, kvůli neklidu vyvolávanému oběžníkovými maily, kvůli rezignaci na principy, jimiž jsou: osvěžující síla krásy, víra, že církev založenou Bohem Synem nelze zničit, a princip nezničitelné důstojnosti Božích dětí.

No a já abych se už konečně začal bát, protože se za to slovo na mě někteří oboří. Dobře mi tak.

Mons. Martin Holík

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.