otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Humor a svátost smíření?

Jak se vám daří u svátosti smíření?

Můj milý Deníčku,
s Tebou je fajn. Jsi přímočarý a nezáludný. Co do Tebe napíšu, to tam zůstane. Ne tak s námi lidmi.

Hlavní rubrika: Můj Deníčku
Rubriky: Můj Deníčku
Datum zveřejnění: 21. prosince 2019

Víš, svátost smíření je kvalifikovaný pokus o obnovení přátelství s Otcem. Je veden Ježíšem a v podstatě se nedá zvorat. Je krásnou i nesnadnou, vážnou i překvapivě humornou záležitostí.
A všecko je přikryto životodárným tajemstvím - mlčením vůči jakékoli třetí osobě.

Takže, tumáš, dvě anonymizované komunikace.
***
Penitent: Sváteční den - hm, 3x jsem nesvětil, jak jsem měl. Mlčení.
Zpovědník: Dobře. Co tam máte dál?
Penitent: Nepokradeš.
Tak jako nekradu. Už mě to totiž přestalo bavit.
Zpovědník: Vytahuje kapesník, protože má nečekaný záchvat kašle.
***
Jindy a jinde:
Penitent: ...a pak, naráz, zničehonic jsem se opil.
Zpovědník (zápasí o kamennou tvář): A přišlo to jako blesk z čistého nebe, viďte?
Penitent: Přesně! Pane faráři, Vy jste první, který se mi nesmějete. Bylo to přesně tak. Vy jediný mi věříte!
***
Dobrý vrcholící adventní čas, milý Deníčku!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.