otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Ó, hraboši!

Ó, hraboši!

Tohle´s, milý Deníčku ještě nezapsal: :-)

Hlavní rubrika: Můj Deníčku
Rubriky: Můj Deníčku
Datum zveřejnění: 7. září 2019

Odposlechnul jsem u naší kuchyňky hovor mých dvou kolegů, majitelů domů se zahrádkami.
Stáli u kávovaru:

- Hele, taky to máš s hrabošema na tykačku?
-- Jo jo, mám, čím jich je víc, tím jsou - jaksi - bezprostřednější.
- No, já šel ráno uklidit sekačku; a on se ti na mě díval tak, že jsem mu zasalutoval a dal přednost zprava.
-- Ano ano, a ti moji mi dávají najevo, že jim nějak extra moc - zatím - nevadím.

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.