otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Co znamená klanět se?

Co znamená klanět se?

František píše: Znovu objevme klanění (rozuměj adoraci, rozuměj postoj k Bohu, ne tedy /jen/ úklonu) jako požadavek víry. Pokud budeme poklekat před Ježíšem, přemůžeme pokušení jít si každý svou vlastní cestou.

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné
Datum zveřejnění: 6. ledna 2020

Klanět se

 • znamená setkávat se s Ježíšem bez seznamu požadavků, s přáním; přebývat s Ním.

  Klanět se
 • znamená objevit, že radost a pokoj rostou chválou a díkůvzdáním. Když se klaníme, umožňujeme Ježíši, aby nás uzdravil a změnil.

  Klaněním
 • dáváme Pánu možnost, aby nás proměnil Svojí láskou, osvítil naše temnoty, dal nám sílu ve slabosti a odvahu ve zkouškách.

  Klanět se
 • znamená jít k podstatě.
  Klanět se je cestou k detoxikaci od spousty zbytečností a závislostí, jež umrtvují srdce a ohlupují mysl.

  Osvojujeme si klanění, když se odmítáme klanět tomu, čemu se klanět nemáme: bůžku peněz, bůžku konzumu, bůžku rozkoše, bůžku úspěchu a svému „já“ povýšenému na bůžka.

  Klanět se
 • znamená umenšit se před tváří Nejvyššího, abychom před Ním objevili, že život je veliký nikoli jměním, nýbrž milováním.

  Klanění
 • je opětovný objev, že jsme bratři a sestry tváří v tvář mysteriu lásky, jež přemáhá každý odstup;

  Klanění
 • je čerpání dobra u pramene a nalezení odvahy sbližovat se s druhými v blízkém Bohu.

  Klanět se
 • znamená umět mlčet před božským Slovem, abychom se naučili říkat slova, která nezraňují, nýbrž těší.

papež František, Zjevení Páně 2020

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.