otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Domov mám u něho i já

Domov mám u něho i já

Henri J. M. Nouwen je mimořádně dobrý pozorovatel života. V knize Návrat ztraceného syna píše krásně o domovu.

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné
Datum zveřejnění: 11. prosince 2019

...Domov lze z křesťanského pohledu chápat i jako místo v hloubce mé bytosti, kde lze zaslechnout hlas, který říká: „Ty jsi můj milovaný syn, milovaná dcera, v tobě mám zalíbení.“
Je to tentýž hlas, který dal život prvním lidem a který mluvil k Ježíši.

A stejný hlas promlouvá ke všem dětem Božím a činí je svobodnými, aby dokázaly žít uprostřed temného světa a zároveň přebývat ve světle.
Je to nepřetržitý hlas lásky, který zaznívá z věčnosti; kdykoli ho kdo zaslechne, obdrží život a lásku.
Když ten hlas slyším, vím, že jsem doma u Boha a nemusím se ničeho bát.
Jako milované dítě Boží mohu druhé lidi těšit, povzbuzovat, napomínat a dodávat odvahu, aniž bych se musel bát odmítnutí nebo potřeboval neustálé ujišťování.
Jako milované dítě Boží mám svobodu žít a dávat život.
Ježíš mě ujistil, že mohu slyšet tentýž hlas, který on slyšel u řeky Jordánu a na hoře Tábor: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“
Ujistil mě, že tak jako on je doma u svého Otce, mám u něj svůj domov i já.

Zpracovala Věra Kuřátková

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.