otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Osmdesátý devátý

Osmdesátý devátý

Před několika měsíci se mi lámal životní čas. Polovinu života před Sametovou revolucí, polovinu po ní. Pán Bůh zaplať za to všechno, i za tu dobu nesvobody.

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné
Datum zveřejnění: 8. listopadu 2019

Osmdesátý devátý byl pro mne logickým vyústěním událostí v okolních zemích. Naše republika je snad poslední, říkal jsem si. Ale dočkali jsme se. Na táboře Radost v Orlických horách jsme ovšem už v létě 1989 mívali mši svatou nejen s vybranými důvěryhodnými, ale se všemi táborníky. Otec Tišek Fráňa tipoval: presidentem bude – vy jej moc neznáte - jistý Václav Havel. Také jsme znali výrok o Božím požehnání zprostředkovaném Anežkou Přemyslovnou po jejím svatořečení.
No - klaplo nám to spolu nádherně. My tajně svěcení ve skryté části mlčící církve jsme otevřeli okna dokořán. Jožka Suchár v Neratově, já v rádiu a s mladými, Tišek v práci s mladými naplno a bez obav. Moje první podání si ruky s Janem Pavlem pod tribunou na Letné při mši svaté v dubnu 1990... Tisíce klik dveří při zřizování rádia v rukách křesťanů... Cesty do Svaté země, do Říma, do Vídně... První farnost...
Kamínky do mozaiky života, které se nevytratí.

Svatá Anežko česká, Anežko Přemyslovno, díky!

Svatý Josefe - Patris Corde

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.