otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Osmdesátý devátý

Osmdesátý devátý

Před několika měsíci se mi lámal životní čas. Polovinu života před Sametovou revolucí, polovinu po ní. Pán Bůh zaplať za to všechno, i za tu dobu nesvobody.

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné
Datum zveřejnění: 8. listopadu 2019

Osmdesátý devátý byl pro mne logickým vyústěním událostí v okolních zemích. Naše republika je snad poslední, říkal jsem si. Ale dočkali jsme se. Na táboře Radost v Orlických horách jsme ovšem už v létě 1989 mívali mši svatou nejen s vybranými důvěryhodnými, ale se všemi táborníky. Otec Tišek Fráňa tipoval: presidentem bude – vy jej moc neznáte - jistý Václav Havel. Také jsme znali výrok o Božím požehnání zprostředkovaném Anežkou Přemyslovnou po jejím svatořečení.
No - klaplo nám to spolu nádherně. My tajně svěcení ve skryté části mlčící církve jsme otevřeli okna dokořán. Jožka Suchár v Neratově, já v rádiu a s mladými, Tišek v práci s mladými naplno a bez obav. Moje první podání si ruky s Janem Pavlem pod tribunou na Letné při mši svaté v dubnu 1990... Tisíce klik dveří při zřizování rádia v rukách křesťanů... Cesty do Svaté země, do Říma, do Vídně... První farnost...
Kamínky do mozaiky života, které se nevytratí.

Svatá Anežko česká, Anežko Přemyslovno, díky!

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.