otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Protože je to můj brácha!

Protože je to můj brácha!

Úplně obyčejná situace na zastávce autobusu.

Hlavní rubrika: Niterné
Rubriky: Niterné
Datum zveřejnění: 29. května 2019

Tedy na autobusové zastávce jsem naložil jednu babičku s tříletým Matějem: …a těšíš se domů? - Těším, za Benjaminem. - A proč za Benjaminem? - Protože je to můj brácha!

Prohlášení o vztahu k mladšímu bráškovi bylo tak slavnostní a zároveň tak prosté, že mě napadlo to jediné: Hleďte, jak se milují.

Matěj naštěstí ještě neumí číst, tak se nebude bát, že o jejich vztahu ztratím mínění, až se poprvé s Benžošem pořádně poperou.

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.