otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Pieta - Palach - Brno 2019

Pietní setkání v Brně na náměstí Svobody bylo důstojné, zcela tiché. I ty šaliny 4 a 9 jezdily úplně tiše, nechápu, jak to dokázaly. Čas pro zapálení svíčky, pro modlitbu, pro zamyšlení. Tatínek skloněný u pamětní desky šeptem synkovi do ucha vypráví, kdo ti muži jsou. V hloučcích postávají studenti, mladí, tu a tam senioři; lidé, kteří se tu neplánovaně potkali, a nějak se jim nechce se rozejít. Mladých je drtivě více než nás, kteří jsme zde stáli 26. 1. 1969. Naděje.

Hlavní rubrika: Galerie
Rubriky: Galerie

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.