otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Zajímavé stránky

Zajímavé stránky

Adra   http://www.adra.cz/

Česká pobočka humanitární organizace působící ve 140 zemích světa.


Arskoncert   http://www.arskoncert.se/

Koncertní agentura, organizátor Mezinárodního hudebního festivalu Brno (Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby).


Breathingearth http://www.breathingearth.net/

aktivní mapa planety (breathing je dýchání, vydechování, earth je Země)


Budulínek    http://www.budulinek.eu/

Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky


Celé Česko čte dětem   http://celeceskoctedetem.cz

Čtěte dětem dvacet minut denně!


Česká katolická charita   http://www.charita.cz/

Sdružení diecézních a arcidiacézních charit v České republice.


Diecézní centrum pro seniory   http://www.seniori.diecezehk.cz/

Královéhradecká diecéze


Festival pod věží   http://www.festivalpodvezi.cz

Zlínské koncerty


Filharmonie Brno    http://www.filharmonie-brno.cz/

Info o orchestru, koncertech; festivaly, recenze, fotogalerie a další.


Gimel    http://www.gimel.cz/

Internetový obchod, distribuce křesťanské produkce


Globart    http://www.globart.cz/

Umělecká a reklamní agentura


Hradišťan www.hradistan.cz

Známé hudební uskupení


JUNIOR - Dům dětí a mládeže Brno http://www.junior.cz/

zájmové kroužky a kurzy, výukové programy, akce, soutěže, letní, zimní a příměstské tábory určené pro předškoláky, žáky základních a středních škol, pedagogy, rodiče s dětmi, pro veřejnost


Knihovna Jiřího Mahena v Brně   http://www.kjm.cz/

Užitečné informace o ústřední knihovně i jejích pobočkách, o pořádaných akcích, vyhledávání knih v katalogu, odpovědi na časté dotazy a další.


Kulturní a informační centrum města Brna

http://www.kultura-brno.cz/

Přehled kulturních událostí, sportovních akcí, přednášky, kursy, besedy, vycházky...


Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

http://www.festival.cz/

Podrobný program, informace o soutěžích, klub přátel.


Mohelnický dostavník   http://www.mohelnickydostavnik.cz/

Festival folkové, country a trampské hudby. Součástí programu je každoročně scéna Radia Proglas.


Moravská galerie v Brně   http://www.moravska-galerie.cz/

Informace o výstavních a kulturních akcích, publikace, aktuality...


Musia   http://www.musia.cz/

Umělecká agentura


Muzeum romské kultury   http://rommuz.cz/

Kromě výstav nabízí i katalog s romskou a romistickou literaturou.


Nadace Divoké husy    http://www.divokehusy.cz/

Vyhlašuje pravidelné sbírky a ze získaných prostředků podporuje konkrétní aktivity občanských sdružení, obecně prospěšných společností a účelových církevních zařízení.


One world    http://www.oworld.cz/

Stránky zajímavého sportovně-společensko-kulturně-humanitárního projektu


VUS Ondráš    http://vusondras.cz/
Bílá pastelka - umění žít ve tmě http://www.bilapastelka.cz/

Cílem projektu je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, obsluhovat počítač nebo uplatnit se v zaměstnání.


CENAP  http://www.cenap.cz/index.php

Centrum naděje a pomoci


Charismatická obnova    http://www.cho.cz/

Stránky Charismatické obnovy (2007 v Brně, 2008 bude také v Brně!)


iEncyklopedie.cz    http://www.iencyklopedie.cz/

on-line slovník náboženství, filozofie a dalších humanitních oborů


Občanský institut    http://www.obcinst.cz
Portál Umírání.cz    http://www.umirani.cz/  

Informační a diskusní portál pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé.


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR    http://www.sons.cz/

 


Skautský svět    http://verejnost.skaut.cz/
Veřejný ochránce práv - ombudsman http://www.ochrance.cz/  
VIZUS    http://www.vizus.cz/

 

webový a internetový partner


 Výpočet    http://www.vypocet.cz/

Výpočet kdečeho: kalkulačka na leasing, na kalorie, na body mass index BMI, na hypotéku,  spoření, nemocenskou, alkoholmetr, kalkulačka na čistou mzdu. 


 

 

 

 

 

 

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.