otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Co prošlo mojí hlavou a klávesnicí...

Narovnání některých křivd

27. prosince 2007

Ta zpráva dělá různé kotrmelce.

O důstojnosti umírajícího viděno médii

22. prosince 2007

Už jste si zvykli na skutečnou krev přiblíženou televizní obrazovkou? Že ne? Nebojte, nejste divní. Čtěte pozorně text a ducha jednoho rozhodnutí slovenské Rady pre vysielanie a retransmísiu.

Podivuhodné časové souvislosti

18. prosince 2007

Z dopisu posluchačky paní F.

Nové "DIGI" televize se chystají

16. prosince 2007

Stav licencované šestice digitálně šířených televizí je vyřešen, spuštěny budou během příštího roku. Podíval jsem se, co o sobě samy televize píší, a vybral jsem z toho info o programu nebo o záměrech. Začtěte se tedy do textů televizí Febio TV, Z1, TV Barrandov, TV Pohoda, RTA (TV7) a Óčko.

O křtu

16. prosince 2007

P. Petr Vrbacký píše ve 2. týdnu stolního kalendáře Proglasu a Noe 2008 z nakladatelství Cesta: Jedním z dokonale vytunelovaných slov naší doby je slovo křest. Bránit se můžeme jenom tak, že je alespoň my křesťané nebudeme užívat a přijímat jinak než v jeho původním a vlastním významu.

Malá slavnost

14. prosince 2007
Malá slavnost

Při mši svaté u svatého Augustina v Brně jsem ve čtvrtek poděkoval Bohu i lidem za dvacet let daru kněžství.

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.