otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Citáty

Zaslechl jsem, přečetl jsem, uvízlo mi v hlavě, v srdci. Věty, zmínky, prohlášení zajímavých lidí nebo o zajímavých lidech, událostech.

Jan Zahradníček - k velikonocům

16. června 2009
Jan Zahradníček - k velikonocům

Já, Kriste, vstal z vápenné zkroušenosti podzemní, a s radostí svou radosti Tvé vstříc jdu na zápraží.

Jan Zahradníček, myslím že ze sbírky Rouška Veroničina.
Poslal Jan Zahradníček syn, k velikonocům 2009.   ¤

Velikonoční

17. května 2009
Velikonoční
  • Velký Pátek: Vláda temnoty, vláda noci?
  • Noc Bílé soboty: „Ó, vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas a hodinu, kdy Kristus vstal z říše zemřelých.“ „Noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.“
    (Exultet - velikonoční chvalozpěv)
  • Neděle Zmrtvýchvstání: Kristus je světlo světa!  ¤

Václav Havel

1. února 2009
Václav Havel

Děkuji své ženě, děkuji svému andělu strážnému a děkuji spoluobčanům, kteří mi psali
(zdroj: ČT).

Václav Havel při propuštění z nemocnice 29.1.2009   ¤

Iveta Hudáková

10. ledna 2009
Iveta Hudáková

Láska je něco prostého, a proto nikdo z nás nebude moci říci, že to nevěděl. 

Iveta Hudáková z dokumentu Ivetka a hora 

Úryvek z dokumentu použitý v talkshow Uvolněte se prosím
České televize (Jan Kraus). 9. 1. 2009
Ve stopáži 3 hostů je Ivetka 55:04-1:08:27, citace v 57:28

Jan Baxant

23. listopadu 2008
Jan Baxant

UT VIDEAM - VIDĚT!
* 8. 10. 1948
"Do Litoměřic jdu s radostí a s očekáváním" 4. 10. 2008
"Rodiče mě učili děkovat. Proto vám děkuji!". 22. 11. 2008

O. Jan Baxant, 20. biskup litoměřické diecéze 

Paul Newman

28. září 2008
Paul Newman

  "Měl jsem v životě hodně štěstí. Každý šťastnější má povinnost pomáhat těm, kteří tolik štěstí v životě neměli".

Paul Newman, Američan, filantrop a herec 

Úžasný čas

Je tu zas ten úžasný čas.
Modlíme se za zemřelé.
Oni se přimlouvají za nás, vidouce Boží tvář.
Svatí drží palce.
Církev putující, zápasící, vítězná spolu!

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.