otec Martin Holík

Otec Martin Holík

Niterné

Některé události, zážitky, vztahy jsou velice křehké. Nešlap, nelámej. Není snadné a snad ani žádoucí je příliš zveřejňovat. Proto jen s velkou s pokorou a opatrností, a často také s humornou nadsázkou nabízím, poodkrývám, nakukuji, nechám vyznít, děkuji, obdivuji. Sdílím.

Radujte se s námi!

8. prosince 2019
Radujte se s námi!

Lidé z Proglasu se dnes radují ze dvou důvodů. Radujte se s námi!
8. prosince 2019 v poledne se dovršuje dvacátý čtvrtý a zahajuje dvacátý pátý rok vysílání Proglasu.
Druhý důvod je radost z člověka, který byl tak pohotový, že v prazvláštní situaci neztratil hlavu a prosvětlil všechny naše dny.

Gloria? Gloria!

1. prosince 2019
Gloria? Gloria!

Advent: Zármutek? Fialová barva? Ticho? Kajícnost?

Osmdesátý devátý

8. listopadu 2019
Osmdesátý devátý

Před několika měsíci se mi lámal životní čas. Polovinu života před Sametovou revolucí, polovinu po ní. Pán Bůh zaplať za to všechno, i za tu dobu nesvobody.

Zpěvník pro scholy

23. října 2019
Zpěvník pro scholy

Mimořádně zdařilá aplikace pro hudebníky i zpěváky s velkou budoucností.

Co ještě umí Duch Svatý

9. června 2019
Co ještě umí Duch Svatý

Duch svatý spojuje vzdálené, sjednocuje ty, kdo jsou daleko a shromažďuje rozptýlené. Z odlišných tónů skládá jedinou harmonii, protože vidí především dobro, vidí dříve konkrétního člověka než jeho chyby, lidi dříve než jejich skutky.

 

Protože je to můj brácha!

29. května 2019
Protože je to můj brácha!

Úplně obyčejná situace na zastávce autobusu.

Jan Twardowski:  Pospěšme si

3. května 2019
Jan Twardowski:  Pospěšme si
Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí,
zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon...

Modlitba COMECE a CCEE biskupů

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
  jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
  v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí
  a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
 uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
 dej moudrost našim vládcům,
 sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
 věčný život zemřelým.
Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,
 ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe,
 který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy, CCEE a COMECE, se obrací na věřící v době pandemie COVID-19 s touto modlitbou.